Instalacja rozproszonego MySARa

MySar pozwala na analizę logów serwera Proxy (Squid’a) tworzy ładne strony z raportami kto co oglądał. Ja instalowałem to na prośbę mojego szefa jako straszak 🙁 Wstęp: Jest to instalacja […]

MySar pozwala na analizę logów serwera Proxy (Squid’a) tworzy ładne strony z raportami kto co oglądał.
Ja instalowałem to na prośbę mojego szefa jako straszak 🙁

Wstęp: Jest to instalacja niestandardowa, gdyż serwer Squid pracuje na innym serwerze niż Apache+MySQL.

I. Instalacja po stronie Apache+mySQL:

1. Instalacja php

  • wersja 4 lub 5
  • koniecznie moduły mysql i pcre

2. Rozpakowanie mySAR do katalogu

root#tar –xvzf mysar-2.0.11.tar.gz –C /usr/local

3. Konfiguracja Apache-a

W sekcji <Directory> ustawiamy dyrektywę Alias

Alias /mysar /usr/local/mysar/www

4. Konfiguracja mySAR

Wejście na stronę konfiguracji:

http://<APACHE_IP_ADDR>/mysar

I konfiguracja wg wskazówek instalatora:

  • tworzenie bazy danych
  • dostęp do katalogów
  • itp

Usunięcie katalogu /usr/local/mysar/www/install.
Stworzenie pliku /usr/local/mysar/etc/config.ini

#/usr/local/mysar/etc/config.ini (APACHE+MYSQL)


dbUser = mysar
dbPass = mysar
dbHost = localhost
dbName = mysar
#------------- END --------------

Ponowne wejście na stronę mySAR-a (jeszcze bez rekordów ze Squid-a):

http://<APACHE_IP_ADDR>/mysar

Wchodzimy do Administration i konfigurujemy wszystkie nastwy.

Uwaga: Jeśli Squid jest uruchomiony na innym serwerze nastwa Access log file path dotyczy ścieżki na innym serwerze niż ten na którym jest zainstalowany Apacze i mySQL serwer – jednak wszystkie nastawy są zachowywane w bazie danych mySAR więc trzeba to ustawić już teraz w tym miejscu.

5 Konfiguracja mySQL

Uwaga: Tylko, jeśli Squid pracuje na innym serwerze.

Edycja /etc/mysql/my.conf:


#/etc/mysql/my.conf
#...
#bind-address = 127.0.0.1
#...
#------------- END --------------

Poza tym zmiana uprawnien:


root#mysql –u root –p
mysql>use mysql
mysql>GRANT ALL ON mysar.* TO 'mysar'@'<SQUID_IP_ADDR>';
mysql>UPDATE user SET Password=PASSWORD('mysar') WHERE User='mysar' AND Host='<SQUID_IP_ADDR>';
mysql>FLUSH PRIVILEGES;
mysql>exit

II. Instalacja po stronie Squid-a

1. Instalacja php

  • wersja 4 lub 5
  • koniecznie moduły mysql i pcre

2. Rozpakowanie mySAR do katalogu

root#tar –xvzf mysar-2.0.11.tar.gz –C /usr/local

Usuniecie katalogu /usr/local/mysar/www/install

Stworzenie pliku /usr/local/mysar/etc/config.ini


#/usr/local/mysar/etc/config.ini (SQUID)
dbUser = mysar
dbPass = mysar
dbHost = <APACHE_IP_ADDRESS>
dbName = mysar
#------------- END --------------

3. Konfiguracja Crona

Stworzenie katalogu /var/log/mysar

Crontab:


root#crontab –e
*/5 * * * * /usr/local/mysar/bin/mysar-importer.php > /var/log/mysar/mysar-importer.log
*/5 * * * * /usr/local/mysar/bin/mysar-resolver.php > /var/log/mysar/mysar-resolver.log
0 0 * * * /usr/local/mysar/bin/mysar-maintenance.php > /var/log/mysar/mysar-maintenance.log

To by było na tyle. Można poinformować szefa i kolegów o wykonaniu kolejnego zlecenia 😛