Automatyczna konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Jak automatycznie skonfigurować konto użytkownika i ustawienia programu pocztowego thunderbird. W taki sposób aby użytkownik nie mógł zmienić ustawień. Edytujemy plik: %systemdrive%\Program Files\Mozilla Thunderbird\greprefs\all.js Na końcu dodajemy 2 linijki: pref('general.config.obscure_value', […]

Jak automatycznie skonfigurować konto użytkownika i ustawienia programu pocztowego thunderbird. W taki sposób aby użytkownik nie mógł zmienić ustawień.

Edytujemy plik: %systemdrive%\Program Files\Mozilla Thunderbird\greprefs\all.js

Na końcu dodajemy 2 linijki:


pref('general.config.obscure_value', 0);
pref('general.config.filename', 'thunderbird.cfg');

Tworzymy w katalogu %systemdrive%\Program Files\Mozilla Thunderbird plik thunderbird.cfg.

I Edytujemy sekcję //Edit

UWAGA:
Pierwsza linia tego pliku musi być pusta inaczej Thunderbird będzie zgłaszał błąd przy starcie!!


//Zostawiamy pustą linię przed tym napisem
try {
//EDIT
var env_user = "nazwa_uzytkownika"
var env_fname = "Imię Nazwisko"
var env_organization = "Nazwa Firmy"
var env_server = "moj.serwer.poczty.pl";
var env_domain = "moja.domena.pl";
var env_SMTP_port = 465
//Szyfrowanie: 0 - bez szyfr, 1 - TLS jesli dostepne, 2 - TLS, 3 -SSL
var env_encryption = 3;
var env_mozdebug = getenv("MOZILLA_DEBUG");
//END EDIT
//BROWSER
pref("mailnews.start_page.enabled", false);
pref("mailnews.start_page.url", "about:blank");
pref("mailnews.start_page.welcome_url", "about:blank");
pref("mailnews.start_page.override_url", "about:blank");
//Account
lockPref("mail.account.account1.server", "server1");
lockPref("mail.account.account1.identities", "id1");
lockPref("mail.accountmanager.accounts", "account1");
lockPref("mail.accountmanager.defaultaccount", "account1");
lockPref("mail.accountmanager.localfoldersserver", "server1");
lockPref("mail.identity.id1.fullName", env_fname);
lockPref("mail.identity.id1.organization", env_organization);
lockPref("mail.identity.id1.overrideGlobal_Pref", true);
lockPref("mail.identity.id1.reply_to", env_user + "@" + env_domain);
lockPref("mail.identity.id1.useremail", env_user + "@" + env_domain);
lockPref("mail.identity.id1.draft_folder", "mailbox://" + env_user + "@" + env_domain + "/Drafts");
lockPref("mail.identity.id1.drafts_folder_picker_mode", "0");
lockPref("mail.identity.id1.fcc_folder", "mailbox://" + env_user + "@"+ env_domain + "/Sent");
lockPref("mail.identity.id1.fcc_folder_picker_mode", "0");
//POP3
lockPref("mail.server.server1.name", env_server );
lockPref("mail.server.server1.hostname", env_server);
lockPref("mail.server.server1.isSecure", true);
lockPref("mail.server.server1.login_at_startup", true);
lockPref("mail.server.server1.max_cached_connections", 5);
lockPref("mail.server.server1.name", env_user + "@"+ env_domain);
lockPref("mail.server.server1.type", "pop3");
lockPref("mail.server.server1.socketType", env_encryption);
lockPref("mail.server.server1.try_ssl", env_encryption);
lockPref("mail.server.server1.userName", env_user );
//SMTP
lockPref("mail.identity.id1.smtpServer", "smtp1");
lockPref("mail.identity.id1.valid", true);
lockPref("mail.identity.id1.stationery_folder", "mailbox://" + env_user + "@"+ env_domain + "/Templates");
lockPref("mail.identity.id1.tmpl_folder_picker_mode", "0");
//SMTP general
lockPref("mail.smtp.defaultserver", "smtp1");
lockPref("mail.smtpserver.smtp1.auth_method", 1);
lockPref("mail.smtpserver.smtp1.description", env_server);
lockPref("mail.smtpserver.smtp1.hostname", env_server);
lockPref("mail.smtpserver.smtp1.port", env_SMTP_port);
lockPref("mail.smtpserver.smtp1.try_ssl", env_encryption);
lockPref("mail.smtpserver.smtp1.username", env_user + "@" + env_domain);
lockPref("mail.smtpserver.default.auth_method", 1);
lockPref("mail.smtpservers", "smtp1");
lockPref("mail.startup.enabledMailCheckOnce", true);
} catch(e) {
displayError("lockedPref", e);
}

Uruchamiamy Thunderbirda. Sprawdzamy ustawienia konta

Jeżeli chcemy używać konta IMAP zamiast POP3 zastępujemy linię:
lockPref("mail.server.server1.type", "pop3");
Linią:
lockPref("mail.server.server1.type", "imap");

Powodzenia 🙂