Automatyczne logowanie do Win NT/2000/XP

Ustawienie automatycznego logowania do systemu Windows NT,2000,XP (do sieci) z pominięciem okna dialogowego logowania (WinLogon) Uruchom ->Start ->Run ->Regedit Znajdz klucz rejestru: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] Dodaj nowy pod-klucz rejestru ‚DefaultUserName’ i […]

Ustawienie automatycznego logowania do systemu Windows NT,2000,XP (do sieci) z pominięciem okna dialogowego logowania (WinLogon)

 1. Uruchom ->Start ->Run ->Regedit
 2. Znajdz klucz rejestru:
 3. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
 4. Dodaj nowy pod-klucz rejestru ‚DefaultUserName’ i ustaw jego wartosc na nazwe uzytkownika, ktory ma sie automatycznie logowac.
 5. (np:DefaultUserName Type:REG_SZ Data:”jbloggs” ).
 6. Dodaj nowy podklucz rejestru ‚DefaultPassword’ i ustaw jego wartosc na haslo uzytkownika, ktory ma sie automatycznie logowac.
 7. (np:DefaultPassword Type:REG_SZ Data:”blog123″ ).
 8. Dodaj nowy pod-klucz rejestru ‚DefaultDomainName’ i ustaw jego wartosc na nazwe domeny uzytkownika, ktory ma sie automatycznie logowac.(np:DefaultDomainName Type:REG_SZ Data:”BLOGLAND” ). Nie ustawiaj tego jesli nie ma potzreby logowac sie do domeny NT.
 9. Dodaj nowy pod-klucz rejestru ‚AutoAdminLogon’ i ustaw jego wartość na ‚1’ aby umożliwić automatyczne logowanie albo ‚0’ aby to uniemożliwić.
 10. czyli:

  System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  Value Name: AutoAdminLogon
  Data Type: REG_SZ (String Value)
  Value Data: (0=disable, 1=enable)

  Dodatkowo (dla Win2000) należy ustawić WYMUSZENIE Automatycznego Logowania:

  • Znajdź klucz rejestru [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  • Dodaj nowy pod-klucz rejestru ‚ForceAutoLogon’ i ustaw jego wartość na ‚1’ aby wymusić automatyczne logowanie lub ‚0’ aby dopuścić możliwość alternatywnego sposobu logowania się.

Po restarcie systemu Windows nie powinien pytać się o hasło logowania i automatycznie otworzyć pulpit użytkownika.