Nie dziala AutoCad/MEP na profilu jednego użytkownika

Problem: Uszkodzenie profilu w Architectural’a, AutoCad’a lub MEP’a Objawy: AutoCad nie uruchamia się na profilu jednego użytkownika mimo, iż ten użytkownik ma prawa administratora Różne błędy w AutoCad (np: nie […]

Problem: Uszkodzenie profilu w Architectural’a, AutoCad’a lub MEP’a

Objawy:

  • AutoCad nie uruchamia się na profilu jednego użytkownika mimo, iż ten użytkownik ma prawa administratora
  • Różne błędy w AutoCad (np: nie działające niektóre opcje)

Rozwiązanie:
Usunąć profil użytkownika w rejestrze. W tym celu:

  1. Zaloguj sie na profil danego użytkownika.
  2. Uruchom edytor rejestru -> Start -> Run -> regedit i tam w pozycji:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk wykasuj cały wpis w tej części rejestru (Del)

Przy pierwszym uruchomieniu po wykasowaniu rejestrów użytkownik powinien mieć pełne prawa administratora (być w grupie Administrators). To zapewni poprawne utworzenie wszystkich kluczy w rejestrze. Potem można obciąć uprawnienia do standardowych.

UWAGA!!
Powyższe wykasuje wszystkie ustawienia profilu AutoCada, Paski narzędzi Plot Style etc…
Można zachować stare ustawienia profilu do pliku odpowiednia zakładka znajduje się w opcjach programu (komenda „op” z klawiatury)

Niestety czasami odtworzenie zachowanej wersji profilu przywraca też błędy szczególnie te z nie działającymi poleceniami w takim przypadku niestety nie pozostaje nic innego jak ustawić wszystko od początku ręcznie