Nie dziala firewall, komunikat „Generic Host Process for Win32 Services has encounted a problem …

Objawy: Zaraz po starcie systemu komunikat bledu: „Generic Host Process for Win32 Services has encounted a problem …” Komputer zawiesza się (ale nie zawsze) Nie mozna uruchomic Firewall’a – komunikat […]

Objawy:

 • Zaraz po starcie systemu komunikat bledu: „Generic Host Process for Win32 Services has encounted a problem …”
 • Komputer zawiesza się (ale nie zawsze)
 • Nie mozna uruchomic Firewall’a – komunikat bledu: „Windows Firewall cannot start because associated ICP service is not running …”

Przyczyna: Atak programu typu malware/spyware blokujący ustawienia firewall’a (rożne programy)

Rozwiązanie:
Wykonaj czynności poniżej:

 1. Zresetuj Winsock.
  • Wywołaj konsolę tekstową Start-Run-cmd
  • Wpisz komendę”Netsh winsock reset” (bez cudzysłowów), i naciśnij .
 2. Zainstaluj i uruchom program do usuwania spyware i wirusów.
  • Spybot Search and Destroy.
  • Skaner online – www.pandasoftware.com.pl
  • Użyj programu HIJACKTHIS do identyfikacji złośliwego programu
  • Do usunięcia plików zablokowanych lub ukrytych przed skasowaniem użyj programu KillBox
  • Upewnij się że serwis ICS (Internet Connection Sharing) startuje automatycznie z systemem.
   • Przejdź do Control Panel’u (Panel Sterowania).
   • Uruchom „Administrative Tools” (Narzędzia Administracyjne).
   • Uruchom „Services” (Serwisy).
   • Przewiń listę aż do wpisu “Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)” i kliknij na nim (podwójny klick)
   • Upwenij sie że start został ustawiony na automatyczny (Automatic).
   • Kliknij Apply, Jeśli coś zmieniałeś.
   • Kliknij OK.
  • Zrestartuj system.
  • Jeśli nie widać komputerów w otoczeniu sieciowym uruchom program WinSockxpFix 3.
Tagi: ,