Rsync backup na CentOS

1. Wstęp Rsync jest niezłym narzędziem do robienia backup’ów o czym każdy admin zapewne wie. Dziś krótko o tym jak wykonać automatyczny codzienny backup przez rsync. Nasza teoretyczna sieć przedstawiona […]

1. Wstęp

Rsync jest niezłym narzędziem do robienia backup’ów o czym każdy admin zapewne wie.
Dziś krótko o tym jak wykonać automatyczny codzienny backup przez rsync.

Nasza teoretyczna sieć przedstawiona została na obrazku poniżej.

 

 

Zakładam, że serwery pracują na systemie CentOS5, a router to dowolny router Cisco. Jeżeli masz inny router musisz się dowiedzieć, w jaki sposób przekierowuje się na nim porty (NAT/PAT).

W celu konfiguracji Backup’u musimy:

  1. Skonfigurować serwer i klienta rsync.
  2. Jeżeli nasz router GW-1 posiada stały publiczny IP: udostępnić port 873 (domyślny port rsync) z sieci prywatnej serwera na routerze brzegowym sieci GW-1.

UWAGA!

Serwerem nazywać będziemy komputer udostępniający zasoby – to, co chcemy backupować. Klientem natomiast nazwiemy komputer wykonujący faktyczny backup.

2. Update i instalacja rsync’a

Na początek zawsze update. Ponieważ w CentOS rsync jest w dość starej wersji 2.Cośtam, warto w pierwszym kroku dodać do listy repozytoriów, repozytorium DAG i wykonać update pakietów w systemie.

  • CentOS 5 / i386:

rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm

  • CentOS 5 / x86_64:

rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/x86_64/rpmforge/RPMS//rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.x86_64.rpm

  • CentOS 4 / i386:

rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el4/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.3.6-1.el4.rf.i386.rpm

  • CentOS 4 / x86_64:

rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el4/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.3.6-1.el4.rf.x86_64.rpm

Teraz update i instalujemy rsync i xinetd


# yum update
# yum install rsync xinetd

Rozważymy 2 przypadki:

  1. Router GW-1 ma stały adres publiczny
  2. Router GW-1 dostaje adres z DHCP (IP routera się zmienia) a GW-2 ms adres stały

Strony: 1 2 3