Zmiana komórki aktywnej w zaznaczonym zakresie MS Excel

Niezależnie od kształtu i wielkości zaznaczenia, zawsze tylko jedna komórka jest w zaznaczeniu komórką aktywną. W poniższym przykładzie komórką aktywną jest komórka A1 (jaśniejsza komórka w lewym górnym rogu zaznaczenia): […]

Niezależnie od kształtu i wielkości zaznaczenia, zawsze tylko jedna komórka jest w zaznaczeniu komórką aktywną. W poniższym przykładzie komórką aktywną jest komórka A1 (jaśniejsza komórka w lewym górnym rogu zaznaczenia):

Komórkę aktywną możemy przesuwać klawiszami:

Enter – w dół
Shift+Enter – w górę
Tab – w prawo
Shift+Tab – w lewo

Komórkę aktywną z A1 dla powyższego przykładu można przesunąć np. do komórki D8 tak jak poniżej:

Powyższe klawisze i skróty klawiszowe tj. Enter, Shift+Enter, Tab oraz Shift+Tab możemy stosować również do zatwierdzania danych w dowolnym z czterech kierunków w arkuszu.