Instalacja serwera poczty Postfix & LDAP

Przedstawimy tu procedurę instalacji serwerów SMTP (Postfix) i IMAP (Courier) w systemie Linux Gentoo. Uwierzytelnianie odbywać się będzie przez LDAP. Kluczowe informację dotyczące obsługiwanych domen pocztowych, kont pocztowych, haseł dostepowych […]

Przedstawimy tu procedurę instalacji serwerów SMTP (Postfix) i IMAP (Courier) w systemie Linux Gentoo. Uwierzytelnianie odbywać się będzie przez LDAP.
Kluczowe informację dotyczące obsługiwanych domen pocztowych, kont pocztowych, haseł dostepowych bedą przechowywane w bazie danych serwera LDAP.
Postfix, Courier i LDAP zostaną uruchomione na tym samym serwerze.

Korzeń drzewa DIT serwera LDAP w przykładzie instalacji opisanym poniżej to dc=test,dc=com,dc=pl

1. Generalne ustawienia systemu

Wykorzystano następujące pakiety:

  • openldap
  • postfix
  • cyrus-sasl
  • courier-authlib
  • courier-imap

 

System został skompilowany z następującymi ustawieniami kompilatora:

#/etc/make.conf

USE=”-oss -apm -arts -avi -encode -gif -gpm -gtk -gtk2 -imlib -jpeg \ -kde -gnome -mad -mikmod -motif -mpeg -nls -oggvorbis -opengl -pdflib \
–png -qt -quicktime -spell -truetype -X -xmms -xv ssl sasl ldap imap pam readline oav

CHOST=”i686-pc-linux-gnu”
CFLAGS=”-march=pentium4 -pipe -O3 -fomit-frame-pointer”
CXXFLAGS=”${CFLAGS}”
MAKEOPTS=”-j2″
GENTOO_MIRRORS=\
„ftp://ftp.join.uni-muenster.de/pub/linux/distributions/gentoo \ http://ftp.belnet.be/mirror/rsync.gentoo.org/gentoo/ \ ftp://gentoo.csie.mcu.edu.tw/gentoo/ \ http://mirror.switch.ch/mirror/gentoo/”

#————- END ————–

Uwaga: Niebieskie flagi USE są kluczowe dla poprawnego działania systemu.

Instalacja została wykonana w całości z uprawnieniami root-a (operator jest zalogowany jako root).

2. Instalacja pakietów na serwerze

Większość pakietów można zainstalować podając jedno polecenie w lini komend:

root / #emerge postfix courier-authlib courier-imap cyrus-sasl

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8