Jak podłaczyć dysk sieciowy skryptem .vbs

Jak podłączyć dyski sieciowe na pomocą skryptu napisanego w Visual Basic zamiast przez polecanie „net use” Taki sposób podłączania dysków sieciowych nie powoduje pojawienia się czarnego okienka systemowego, którego nie […]

Jak podłączyć dyski sieciowe na pomocą skryptu napisanego w Visual Basic zamiast przez polecanie „net use”
Taki sposób podłączania dysków sieciowych nie powoduje pojawienia się czarnego okienka systemowego, którego nie da się uniknąć kiedy podłączamy diski z tradycyjnego pliku .bat. Uniemożliwia to też użytkownikom przerwanie skryptu który ich zdaniem wykonuje sie zbyt długo co skutkuje telefonem to HelpDesku z informacja że nie działa siec 😉

Poniższy plik musi mieć rozszerzenie .vbs i powinien być uruchamiany podczas logowania do systemu.
Należy poprawić dane logowania: user_name i password oraz nazwy folderów sieciowych Net_Folder1

on error resume next

*************************************
‚Remove Network Drives – Na początek usuwamy wczesniej podłączone dyski
*************************************
objNet.RemoveNetworkDrive „X:”
objNet.RemoveNetworkDrive „Y:”
objNet.RemoveNetworkDrive „Z:”

*************************************
‚Mount Network Drives acording to location
‚object.MapNetworkDrive LocalDevice, RemoteDevice [,SaveConnection] [,Username] [,Password]
*************************************
objNet.MapNetworkDrive „X:”, „\\fs1-lsmw-gd\Net_Folder1”, Y, „user_name”, „password”
objNet.MapNetworkDrive Y:”, „\\serwer_plikow\Net_Folder2”, Y, „user_name”, „password”
‚Jeżeli lokalny użytkownik ma dostęp do folderu sieciowego wystarczy tak
objNet.MapNetworkDrive „Z:”, „\\serwer_plikow\Net_Folder2”, Y

‚ Jezleli nie chcemy okienka z komunikatem rem’ujemy następną linie
Wscript.Echo „Network shares for Gdansk mounted”

WSCript.Quit