Kurs Libre Office – Wprowadzenie

  Zaczynamy dziś nowy cykl artykułów dotyczących Libre Office. Całość będzie obejmowała materiał podstawowego szkolenia z używania edytora tekstu – Writer oraz arkusza kalkulacyjnego – Calc. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany […]

 

Zaczynamy dziś nowy cykl artykułów dotyczących Libre Office. Całość będzie obejmowała materiał podstawowego szkolenia z używania edytora tekstu – Writer oraz arkusza kalkulacyjnego – Calc.

Jeżeli ktoś będzie zainteresowany możemy również opublikować obszerne wyniki badań zgodności formatów dokumentów pomiędzy Libre Office i MS Office 2003/2007. Przeprowadziliśmy takie badania na zlecenie sporej Polskiej firmy notowanej na giełdzie. Próbka przebadanych dokumentów wyłapanych automatycznie w systemie pocztowym wynosiła ponad 6000 plików!

Życzymy więc miłej lektury i czekamy na pytania i propozycje na następne wpisy w tym cyklu.

1. Wprowadzenie
Odpowiednikiem edytora tekstu MS Word w Libre Office jest program Writer, a arkusza kalkulacyjnego MS Excel program Calc. Wygląd i układ opcji Libre Office w aktualnej wersji przypomina bardziej wersje 97-2003 MS Office, niż najnowszy układ menu z wstążkami zastosowany w nowszych MS Office 2007-2010.

Główne menu pakietu Libre Office, w którym możemy utworzyć nowy dokument (tekstowy, arkusz, prezentację, itd.) lub otworzyć już istniejący dokument:

Główna ramka programu

Menu edytora tekstu Libre Office Writer:
Najważniejsze opcje menu edytora tekstu Writer:


Po kliknięciu w obrazki dostępna jest większa wersja…

Menu arkusza kalkulacyjnego Libre Office Calc:
Najważniejsze opcje menu arkusza kalkulacyjnego Calc:

W dalszej części kursu znajdą się materiały dotyczące najczęściej wykonywanych operacji w edytorze tekstu LO Writer, oraz dotyczące wykorzystania i obsługi arkusza kalkulacyjnego LO Calc.

A dziś jeszcze najczęściej wykorzystywane skróty klawiszowe.

2. Skróty klawiszowe – Writer

[Ctrl]+[b] – pogrubienie zaznaczonego tekstu,
[Ctrl]+[i] – kursywa,
[Ctrl]+[u] – podkreślenie,
[Ctrl]+[a] – zaznaczenie całego dokumentu,
[Ctrl]+[l] – wyrównanie do lewej,
[Ctrl]+[e] – wyrównanie do środka,
[Ctrl]+[r] – wyrównanie do prawej,
[Ctrl]+[j] – wyrównanie do lewej i prawej,
[Home] – początek wiersza,
[Ctrl]+[Home] – przejście na początek dokumentu,
[Ctrl]+[Enter] – rozpoczęcie nowej strony,
[PgUp] – przejście o kilkanaście linii tekstu do góry dokumentu,
[PgDn] – przejście o kilkanaście linii tekstu w dół dokumentu,
[Ctrl]+[s] – szybkie zapisanie dokumentu,
[Tab] – ustalenie wcięcia akapitu.

3 Skróty klawiszowe – Calc

Poruszanie się:

[Strzałki] – poruszanie w czterech kierunkach,
[Enter] – zatwierdzenie danych i przejście do komórki poniżej,
[Shift]+[Enter] – zatwierdzenie danych i przejście do komórki powyżej,
[Tab] – zatwierdzenie danych i przejście do komórki w prawo,
[Shift]+[Tab] – zatwierdzenie danych i przejście do komórki w lewo,
[Home] – przejście do pierwszej kolumny (A) w danym wierszu,
[Ctrl]+[Home] – przejście do komórki w lewym górnym rogu arkusza (A1),
[Ctrl]+[strzałki] – przejście do ostatniej komórki obszaru danych we wskazanym strzałką kierunku,
[Ctrl]+[PageUp] i [Ctrl]+[PageDown] – szybkie przełączenie pomiędzy arkuszami w skoroszycie,
[Ctrl]+[a] – zaznaczenie całego arkusza.

Szybka edycja:

[Ctrl]+[b] – pogrubienie dla zaznaczonych komórek,
[Ctrl]+[i] – kursywa dla zaznaczonych komórek,
[Ctrl]+[u] – podkreślenie dla zaznaczonych komórek.
[Ctrl]+[l] – wyrównanie zaznaczonej komórki/komórek do lewej (w poziomie),
[Ctrl]+[e] – wyrównanie zaznaczonej komórki/komórek do środka (w poziomie),
[Ctrl]+[r] – wyrównanie zaznaczonej komórki/komórek do prawej (w poziomie).

Niestety skróty trzeba wkuć na pamięć 😉
Tak jak już pisałem we wstępie czekamy na sugestie co chcielibyście przeczytać w następnych wpisach. Planujemy również mikro kurs MS Excel.