Libre Office Calc – rodzaje i serie danych

  1. Różne rodzaje danych Rodzaje danych, które możemy wprowadzać i przechowywać w arkuszu LO Calc: – tekst, – liczby (również procenty, ułamki), – daty (właściwie traktowane przez Calc jako […]

 

1. Różne rodzaje danych

Rodzaje danych, które możemy wprowadzać i przechowywać w arkuszu LO Calc:
– tekst,
– liczby (również procenty, ułamki),
– daty (właściwie traktowane przez Calc jako liczba dni, które upłynęły od 01.01.1900r.) ,
– czas (właściwie traktowany jako część ułamkowa dnia np. godz. 12.00 to 0,5),
– wartości logiczne (PRAWDA|FAŁSZ),
– formuły w postaci zwykłych obliczeń czy też wykorzystujące funkcje.

Wskazówki do wprowadzania danych:
– wprowadzanie dowolnych danych jako tekst – poprzedzamy je apostrofem np. ’10,
– wprowadzanie ułamków – osobno wpisujemy całości, a osobno ułamek, dla ułamków mniejszych od 1 koniecznie wpisujemy przed nimi 0 np. 0 1,
– aktualna (systemowa) data [Ctrl]+[;] aktualna godzina [Ctrl]+[Shift]+[;] (czyli [Ctrl]+[:])
– formuły, obliczenia zawsze rozpoczynamy od znaku [=]
– kasowanie zawartości zaznaczonej komórki/obszaru – [Delete],
– przejście do edycji – klawisz funkcyjny [F2], ewentualnie edycja poprzez dwuklik, lub zmiany na pasku formuły,
– znak Euro – prawy [Alt]+[u],
– następny wiersz w komórce (zawijanie tekstu) – kombinacja klawiszy [Ctrl]+[Enter],
– kopiowanie i przenoszenie danych [Ctrl]+[c], [Ctrl]+[v] (kopiowanie) [Ctrl]+[x], [Ctrl]+[v] (przenoszenie).
 

2 Serie danych

1) rozpoczynamy je poprzez zasygnalizowanie trendu np. kolejne liczby 1,2,…
2) następnie chwytamy lewym przyciskiem myszy uchwyt wypełniania i przeciągamy dowolną ilość komórek,
3) trend może być dowolnie ustalony, mogą to być równie dobrze liczby zwiększające się w każdym kroku o 2 np. 1, 3, 5, 7, itd.,
4) przeciąganie zaznaczonych komórek z tekstem za pomocą uchwytu wypełniania powoduje ich cykliczne kopiowanie,
5) w arkusz dodatkowo wbudowane są następujące listy:
- dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, itd.,
- skrócone nazwy dni tygodnia: pn, wt, śr, itd.,
- oraz nazwy kolejnych miesięcy: styczeń, luty, itd.