Libre Office Calc – Adresowanie bezwzględne

  Zapisywanie adresów komórek oraz ich obszarów w konwencji A1, C12, A1:A10 itp. nazywane jest adresowaniem względnym ponieważ w formułach zawierających tak zapisane adresy po skopiowaniu do innych komórek, adresy […]

 
Zapisywanie adresów komórek oraz ich obszarów w konwencji A1, C12, A1:A10 itp. nazywane jest adresowaniem względnym ponieważ w formułach zawierających tak zapisane adresy po skopiowaniu do innych komórek, adresy te zmieniają się (o tyle wierszy i kolumn o ile została skopiowana dana komórka).

Zapisanie adresów komórek w postaci $A$1, $C$12, $A$1:$A$10 itp. nazywane jest adresowaniem bezwzględnym ponieważ skopiowanie formuł zawierających takie adresy nie zmienia tych adresów.

Szybkie dopisanie znaku „$” do adresu w formule uzyskać możemy poprzez zaznaczenie adresu i wciśnięcie kombinacji klawiszy [Shift]+[F4], kolejne wciśnięcia tej kombinacji powodują cykliczne przełączanie pomiędzy czterema wariantami adresu, np. dla adresu A1 : A1, $A$1, $A1, A$1.

Przykład zastosowania adresowania bezwzględnego:

Możliwe też są warianty mieszane adresu: ze stałą kolumną lub wierszem np. $A1 (stała kolumna A) lub A$1 (stały wiersz 1).

Przykład: formuła znajdująca się w komórce C1 zapisana w następujący sposób:
=A1+$B$1
skopiowana do komórki C2, będzie wyglądać następująco:
=A2+$B$1
tak więc skopiowanie formuły do komórki jeden wiersz niżej spowodowało zmianę adresu względnego (A1) w analizowanej formule na adres A2 (adres $B$1 zapisany bezwzględnie – nie zmienił się).