Konkatenacja (łączenie ciągów znaków)

Często pojawiającym się pytaniem jest jak połączyć tekst znajdujący się w dwóch kolumnach. np. w pierwszej komórce A1 mamy Imię a w komórce B1 Nazwisko, ten krótki instruktarz odpowie na […]

Często pojawiającym się pytaniem jest jak połączyć tekst znajdujący się w dwóch kolumnach.
np. w pierwszej komórce A1 mamy Imię a w komórce B1 Nazwisko, ten krótki instruktarz odpowie na pytanie w jaki sposób w komórce C1 umieścić napis (string) „Imię Nazwisko”.

Konkatenacja służy do łączenia dowolnych łańcuchów tekstowych, liczb, dat itp.
Technika ta działa identycznie w MS Excel jak i w LibO Calc.

Jest odpowiednikiem funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY.

Znakiem łączenia jest [&] (ang. ampersand).

Formuła zapisana w następujący sposób:
=”Jan „&”Kowalski”

Da wynik w postaci połączenia obu tekstów czyli:
Jan Kowalski

Możemy łączyć dowolną ilość tekstów:
=”Jan” & ” ” & „Kowalski” & ” – ” & A3

Wynik:
Jan (spacja) Kowalski – (Jakikolwiek jest wynik działania formuły w komórce A3)

Przykład: